THẺ KHÁCH HÀNG

TÍCH ĐIỂM DỄ DÀNG

NHẬN NGAY CHIẾT KHẤU

Khách hàng có điểm tích lũy từ 100 - 200 điểm:

tương ứng với giá trị mua hàng từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ sẽ được giảm 10% trên hóa đơn mua hàng.

Khách hàng có điểm tích lũy từ 200 - 300 điểm:

tương ứng với giá trị mua hàng từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sẽ được giảm 15% trên hóa đơn mua hàng.

Khách hàng có điểm tích lũy từ 300 điểm trở lên:

tương ứng với giá trị mua hàng từ 15.000.000đ trở lên sẽ được cấp thẻ V.I.P và giảm 20% trên hóa đơn mua hàng.

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ

1.Thẻ khách hàng thân thiết sẽ được cấp cho khách hàng với hóa đơn đầu tiên trên 750.000đ

2.Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ và CMND/Passport khi nhận quyền lợi hoặc thủ tục hồ sơ. Trường hợp khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu. Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) thẻ.

3.Chương trình chỉ tích điểm khi khách hàng có xuất trình thẻ (hoặc mã vạch in tạm) khi thanh toán. Điểm và thông tin hồ sơ được cập nhật chính thức 24h sau khi phát sinh giao dịch.

4.Điểm Mua Hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, với hệ số quy đổi 50.000 đồng = 1 Điểm mua hàng, không tính phần tiền lẻ không làm tròn 50.000 đồng.

5.Điểm Mua Hàng tích lũy theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.

6.Đối với điểm tích lũy còn lại chưa đổi thành Chiết Khấu Thương Mại trong năm của Thành Viên và VIP, chương trình sẽ chuyển thành điểm năm cũ khi sang năm sau và số điểm này chỉ có giá trị quy đổi thành Chiết Khấu Thương Mại đến hết ngày 31/12 của năm sau.

7.Phần tiền giảm trừ do Chiết Khấu Thương Mại không được dùng để tích điểm cũng như tham gia các chương trình khuyến mãi khác...

8.Quà Sinh Nhật: giảm 10% (Thành Viên) hoặc giảm 15%(VIP), áp dụng 1 lần cho hóa đơn trong ngày Sinh Nhật có giá trị tối đa 2 triệu đồng.

9.Thẻ là tài sản của Tổng Công Ty May Nhà Bè cấp cho khách hàng. Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ showrom đăng ký để làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 20.000 VNĐ/thẻ.

10.Thẻ không phát sinh doanh số trong hai (02) năm liền sẽ bị khóa và loại khỏi chương trình.

11.Tổng Công Ty May Nhà Bè không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do Khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

12.Tổng Công Ty May Nhà Bè được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của khách hàng.

13.Thể lệ chương trình có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

14.Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Showroom hoặc qua số Hotline 0909 98 44 33